Bảng giá window hosting


 

CÁ NHÂN

60.000 VNĐ /Tháng
 • Máy chủViệt Nam
 • Dung lượng: 800 MB
 • Băng thông:Không giới hạn
 • Ftp Accounts02
 • Email Boxes05
 • Sub Domains05
 • Alias Domains05
 • Addon Domains02
 • MSSQL, MySQL02
 • Control PanelPlesk 9
 • Hỗ trợ24h
Đặt hàng

DOANH NGHIỆP

110.000 VNĐ/Tháng
 • Máy chủViệt Nam
 • Dung lượng: 1.500 MB
 • Băng thông:Không giới hạn
 • Ftp Accounts04
 • Email Boxes05
 • Sub Domains10
 • Alias Domains10
 • Addon Domains04
 • MSSQL, MySQL03
 • Control PanelPlesk 9
 • Hỗ trợ24h
Đặt hàng

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

200.000 VNĐ/Tháng
 • Máy chủViệt Nam
 • Dung lượng: 3.000 MB
 • Băng thông:Không giới hạn
 • Ftp Accounts06
 • Email Boxes15
 • Sub Domains15
 • Alias Domains15
 • Addon Domains06
 • MSSQL, MySQL04
 • Control PanelPlesk 9
 • Hỗ trợ24h
Đặt hàng
Thông số kỹ thuật
 • Hệ điều hành: Windows Server 2008
 • Ngôn ngữ hỗ trợ: .NET(v1.1,2.0,3.5,4.0) / PHP5 / ASP
 • Cơ sở dữ liệu: Microsoft Access / MSSQL Server 2005 – 2008 / mySQL Server / Hỗ trợ ODBC/OLEDB
 • Hệ thống email: Admin Web Control Panel / Pop3,smtp accounts / Tích hợp Web Mail/ Email Forwarding / Email Alias/ Autoresponders / Catch-all Account / Norton Antivirus Corp / Anti spam mail
 • Tính năng truy cập: FTP Account / WebBase Control Panel / WebBase File Manager

 

Ưu Đãi Đặc Biệt
 • Đăng ký Hosting 2 năm:  Tặng thêm 3 tháng
 • Đăng ký Hosting 3 năm:  Tặng thêm 6 tháng
 • Đăng ký Hosting 4 năm : Tặng thêm 12 tháng
 • Đăng ký Hosting 5 năm : Tặng thêm 24 tháng

Mục Tiêu Của DKSOFT : Liên Tục Nghiên Cứu Đổi Mới Để Đưa Ra Những Sản Phẩm Công Nghệ.

Những giải pháp trực tuyến hiệu quả nhất, tốt nhất và đem lại cho khách hàng những dịch vụ tối ưu nhất.